2020/11/11

H.R.H. Princess Prof. Dr. Eden S. Trinidad, Arabic Network Director in the Philippines Translation of a Beautiful poem by Mario Andrade into the Filipino Language
Mario de Andrade (San Paolo 1893-1945) Poet, novelist, essayist, and musicologist. One of the founders of Brazilian modernism.


Kay gandang tula ni Mario Andrade ng Sao Paolo 1893-1945


makata, nobelista, manunulat ng sanaysay, at dalubahasa sa musika


Isa sa pundador ng “Brazilian Modernism”
May Sumbrero Ang Aking Kaluluwa


 


Binilang ko ang mga taon sa aking buhay,


At aking napagtanto na ako ay mayroon


  na lamang kaunting panahong nalalabi upang mabuhay,


Kaysa sa aking naipamuhay.


 


Paakiramdam ko tila ako ay isang batang nanalo ng isang supot na kendi: sa una kinain niya ito ng kinain


Subalit ng mapagtanto niyang kakaunti na lang ang natira, sinimulan niyang namnamin ito ng husto.


 


Wala na kong panahon para sa walang katapusang mga pagpupulong


Kung saan pinagdidiskusyunan ang mga batas, panuntunan, mga panloob na alintuntunin,


 Wala naman talagang gagawin tungkol dito.
Wala na akong pasensiya


pang makinig sa mga walang katuturang tao,


       na sa kabila ng kanilang edad,


ay tila walang pinagkatandaan.


 


Napakaigsi nalang ng oras ko,


Gusto ko ng may kakanyahan,


Nagmamadali ang aking diwa.


Kakaunti nalang ang kendi


Sa aking lalagyan.


 


Gusto kong mabuhay sa tabi ng mga tao,


mga makatotohanang tao na alam


Kung paano tawanan ang kanilang mga pagkakamali,


Sila na hindi lumalaki ang ulo sa kanilang mga nakakamtang tagumpay


at sila na tumatanggap ng responsibilidad sa kanilang mga ginawa.


Sa ganitong paraan, ang dignidad ng tao ay naipaglalaban


at nabubuhay tayo sa katotohanan at katapatan.


 


Ang mahahalagang mga bagay ang nagpapaging kapaki-pakinabang ang buhay


Nais kong napalilibutan ako ng mga taong


alam kung paano sumaling ng mga puso niyong mga dumanas ng labis na paghihirap at dagok ng buhay


na natutunang lumago sa matatamis na dampi sa kanilang kaluluwa.


 


Oo, ako’y nagmamadali.


Nagmamadali akong mamuhay na tanging ang tindi ng may pinagkatandaan ang makapagbibigay.


Ayaw kong masayang pa ang natitirang minatamis.


 


Segurado akong magandang-maganda ito,


Kaysa doon sa mga unang nakain na.


Ang aking layunin ay makarating sa dulo ng masaya


At may kapayapaan sa aking mga mahal sa buhay at ang aking konsensiya.
 Dalawa ang ating buhay


at ang pangalawa ay nagsisimula kapag iyong naunawaan na iisa lang pala ito.


 


Ipadala ito sa lahat ng iyong mga kaibigan 


(Ipinagbabawal ang pagtatago nito) 


Isinalin sa wikang Filipino ni Eden Soriano Trinidad


Nobyembre 11, 2020