2020/06/11

Director of the Arab Network in the Philippines, Dr. Eden Soriano Trinidad : Poem by Ахадов на английском IN PHILIPPINES ...


Poem by Ахадов на английском

IN PHILIPPINES

On the Philippine Islands far from Russia in the Pacific Ocean, Eldar Akhadov's poems appeared in Filipino. I thank Mrs. Eden Soriano Trinidad for translating my poems into the language of her country.

MALIBAN SA ‘YO…
Sinira ko ang lahat ng larawan mo.
Subalit balewala ito. Naaalala pa rin kita.
Nagpakalayo-layo ako at hindi na muling nagbalik.
Subalit hindi ito nakatulong naaalala pa rin kita.
Marami akong nakilala at ako’y inibig nila.
Subalit balewala ito.
Ikaw pa rin ang aking naaalala.
Nagpakalango ako-halos patay na,
gaya ng gumagawa ng sapatos,
gaya ng basura, animo nag-iisang nilalang.
Subalit hindi ito nakatulong na malimot ka.
Ikaw pa rin ang nasa isip ko.
Ako’y nag-asawa, nagkaanak, nanatili sa aking bayan
Subalit hindi ito nakatulong upang malimot ka.
Tumatanda na ako.
Unti-unti ng nabubura ang lahat sa aking alaala.
Lahat.
Maliban sa iyo.

EXCEPT YOU…

I tore all your photos.

But it did not help. I remembered you.

I went very far and never came back.

But it did not help I remembered you.

I met with others and was loved.

But it did not help. I remembered you.

I got drunk - like dead, like a shoemaker, like a tramp, like the last creature.

But it did not help. I remembered you.

I got married, had children, became home-grown.

But it did not help. I remembered you.

I'm getting old.

Everything is eroding from memory.

Everything.

Except you.