2020/06/05

Eden Soriano Trinidad Director of Ambassadors of IFCH International Forum for Creativity and Humanity & Director of Arabic Network in the Philippines : ILAWAN MO KAMI AMA!🙏 Echoy C. Epan May- Akda Pilipinas
ILAWAN MO KAMI AMA!🙏 
         Echoy C. Epan
             May- Akda
                Pilipinas

Wari ba gang nawawalan na  kami ng pag-asa,
Samo't saring mga nararasang naming mga problema;
Paano na ang buhay namin?
Liwanag lamang ang kalunasan ng aming mga hinaing!

Hinaing ng paghihirap ang nararanasan ng aming buhay,
Kahit saang lupalop ng mundo peste ang sumasalakay;
Sumasalakay sa aming na hindi namin alam ang dahilan,
Ilawan mo po ninyo ang aming kaisipan!

Maliwanag na kaisipan ang  magbibigay kapayapaan sa ating bayan,
Mga gawaing makabuluhan na dapat nating panuntunan;
Ang pag-mamahal sa kapuwa tao ay huwag sana nating ipagdadamutan,
Pag-ibi na tunay ang magbibigay kaliwanagan! 

Ama ang inyong patnubay po ang  aming kailangan sa tuwi-tuwina
Liwanagin mo po ang nagdudumilim naming pag-asa;
Puksain mo po ang mapinsalang mikrubiyo,
Naway initin ng sinag ng araw at ng maging abo!

Ama namin pagalingin mo na po ang lahat ng may karamdan,
Upang maging maayos na ang aming pamayanan;
At nang kami na ay makapaghanap-buhay,
Dahil ang mga pamilya namin ay sa amin umaasa at nakasalalay!

Lahat po kami ay umaasa sa iyo AMA
Umaasang maging maayos na ang aming kabuhayan at mapayapa,;
Sinagan mo ng liwanag ang nagdudumilim na isipan,
Dahil ang kagustuhan mo po ay pagmamahalan at kapayapaan! 🙏😇💝👨‍👩‍👧‍👧🏡☮️🛐
All copyright reserves@097311
Petsa: Hunyo 05, 2020